EN/UAKontakt osDeltagUkrainian-Danish Youth House

Vores historie og vision

Vores historie

I 2020 skabte Dansk Kulturinstitut (DKI) og Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) et konsortium med det formål at etablere et ukrainsk-dansk ungdomshus. Både DKI og DUF har mangeårig erfaring med projektarbejde i Ukraine, hvilket udgjorde et godt fundament for etableringen af ungdomshuset. I sommeren 2020 modtog projektet støtte fra Udenrigsministeriet, og straks herefter blev de første skridt taget mod at etablere et ungdomshus i Kyiv med det formål at styrke unges stemme og engagement i civilsamfundet.

I 2021 blev et lokalt sekretariat etableret i Kyiv, og ungdomshusets aktiviteter blev sat i gang på ungdomshusets digitale platforme.

Vores vision

Det Ukranisk-Danske Ungdomshus er en platform, der styrker unges deltagelse i samfundet gennem dialog, kapacitetsopbygning og partnerskab.

Ungdomshuset er en base for medskabelse, demokratisk aktivisme og ung-til-ung samarbejde - og så er det en base, der gennem udveksling af idéer, kultur og viden vil styrke relationerne mellem unge fra Ukraine og Danmark. Vi ønsker at skabe et trygt rum både fysisk i Kyiv og i vores online fællesskaber, der begge huser et bredt udsnit af ungdomsorganisationer, grupper og individuelle personer.

Vi ønsker at skabe det sted, hvor du kan gå hen, hvis du gerne vil deltage i aktiviteter, workshops og kurser, og hvor du kan spørge om støtte og hjælp til dine kunstprojekter, finde et fællesskab, udvikle din organisation, eller blot komme forbi og føle dig som en del af noget større.

Brugerne af ungdomshuset vil afspejle diversiteten blandt unge i Ukraine og Danmark - med respekt og tolerance for forskellighed. Vores mål er, at det skal være et åbent sted, der er tilgængeligt for alle unge, uanset politisk standpunkt eller kulturel baggrund.